دپارتمان تخصصی مشاوره کنکور ایران

با  نظارت مستقیم مهندس عارف ربیعیان

آقای سلام : ۰۹۱۲۷۵۲۳۸۸۹

آقای انوری : ۰۹۱۲۹۷۴۳۸۴۳

 آقای محمدی : ۰۹۱۲۸۴۷۹۰۶۶

آقای قدیمی : ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۰۲

 آقای نظری :  ۰۹۱۲۸۹۶۴۰۱۰

آقای دانش : ۰۹۱۲۸۵۷۹۰۱۷

آقای صادقی : ۰۹۱۲۹۷۳۵۹۳۹ 

آقای موحد : ۰۹۱۲۸۹۷۸۰۳۰

آقای زمانی : ۰۹۱۲۸۳۷۹۶۵۶

آقای حیدری : ۰۹۱۲۸۵۷۹۰۱۲

آقای قدیمی : ۰۹۱۲۸۹۷۶۰۴۰

آقای محمدی : ۰۹۱۲۸۹۷۳۰۵۰

ارتباط با مدیریت : ۰۹۱۲۱۰۰۱۳۹۲

آشنایی با ما : کارشناسان ارشد کنکور ایران در قالب این گروه تخصصی گرد هم جمع شده اند ، تا بهترین اطلاعات مشاوره ای را با هم در میان بگذارند . تا تمامی فرزندان این مرز و بوم ، از بهترین و خاص ترین برنامه ریزی های کنکور استفاده نموده و گام های استواری برای موفقیت و سربلندی دانش اموزان این مرز و بوم برداشته شود

امید واریم خداوند متعال این زکات علم ما را پذیرا باشد.

تماس تلفنی